Historie RB

Stěhování

V roce 1997 se firma stěhuje ze Strakonic do Jezdkovic u Opavy, kde nalézá ideální zázemí pro další expanzi v podobě prostor v budově bývalého zámku. Rámům RB důvěřuje více a více zákazníků, objem prodeje rok od roku roste a daří se pronikat na nové zahraniční trhy, jako jsou Německo, Rakousko, Švýcarsko, Itálie, Finsko, Švédsko, Velká Británie, USA a další.